หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
อบต.เกาะเรียน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2   734 0 30 ส.ค. 2559
อบต.เกาะเรียน ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1   1135 0 30 ส.ค. 2559
ทต.หัวเวียง ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ   527 0 29 พ.ค. 2559
อบต.บางนา ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ   324 0 29 พ.ค. 2559
อบต.น้ำเต้า ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ   390 0 29 พ.ค. 2559
อบต.เกาะเรียน ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ   1072 0 29 พ.ค. 2559
ทต.หัวเวียง ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ   484 0 21 พ.ค. 2559
อบต.บางนา ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ   303 0 21 พ.ค. 2559
อบต.น้ำเต้า ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ   432 0 21 พ.ค. 2559
อบต.เกาะเรียน ขอฝากบริการรถบรรทุกรับจ้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยครับ   1185 0 21 พ.ค. 2559
อบต.น้ำเต้า เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.น้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ    562 2 3 พ.ค. 2559
อบต.น้ำเต้า ภัยธรรมชาติ   293 0 3 พ.ค. 2559
ทต.หัวเวียง เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ    1197 2 14 เม.ย. 2559
ทต.หัวเวียง นำโครงการมาเสนอค่ะ   468 0 27 ต.ค. 2558
ทต.หัวเวียง หัวหัว   502 0 29 ก.ค. 2558
ทต.หัวเวียง หัว   470 0 29 ก.ค. 2558
ทต.หัวเวียง ข้อความของท่านจะยังไม่แสดง จนกว่าผู้ดูแลระบบจะกรองกระทู้ เรียบร้อยค่ะ   420 0 29 ก.ค. 2558
ทต.หัวเวียง โอนย้ายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์   408 0 20 ก.ค. 2558
ทต.หัวเวียง น้ำประปาไหลน้อย   465 1 17 มิ.ย. 2558
อบต.เกาะเรียน ขอเชิญสมัครอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 (3 วัน) ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา   890 0 21 เม.ย. 2558
   1      2     (3)     4