หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 


  
 
 
มีหน่วยงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการในทุกหมู่บ้านใน เขตเทศบาลตำบลลาดชะโด
 
 
 
มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของกรมไปรษณีย์ และโทรเลข จำนวน 1 แห่ง
 
 
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด จำนวน 6 แห่ง

บริษัทแทนไทกรีนคลีน

บริษัทสุพีเรียโปรดัก

บริษัทนาดายา (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทอาร์ท อ๊อฟ ชู เมคเกอร์ จำกัด

โรงงานเซรามิค จำกัด

บริษัทเพอเฟค เอ็นเตอร์ไพร์ส
สถานีบริการนำมัน จำนวน 3 แห่ง

ไพฑูรย์พาณิชย์

ตะวันออยล์

ลาดชะโดแก๊ส
ตลาดนัด จำนวน 2 แห่ง

ตลาดนัดหน้าวัดลาดชะโด

ตลาดนัดข้างโรงเรียนวัดลาดชะโด
 
 
 
อยู่ในความรับผิดชอบการประปาส่วนภูมิภาค, กรมทรัพยากรธรณี และหมู่ 8 ตำบลหนองน้ำใหญ่ประปาเทศบาลตำบลลาดชะโด