หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
 
จำนวนภาพ : 18  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 136  ท่าน
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใหญ่
 
จำนวนภาพ : 8  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 153  ท่าน
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจักราช
 
จำนวนภาพ : 9  รูป
     
จำนวนผู้เข้าชม : 202  ท่าน
 
 
   1      2     (3)     4