หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นางณิชาภา แสงพนัสธาดา
ปลัดเทศบาล
 
 


นายณัฐวุฒิ หล่อธาน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายไพศาล พัฒนโชคไพศาล
นายท้ายเรือ (ลูกจ้างประจำ)


นายแดน แสงคำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอภิสิทธิ์ ตะกรุดสงฆ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางพรพิมล พูลทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางรัตนาภรณ์ พวงมาลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


ว่าที่ ร.ต.หญิงสุรีรัตน์ สอาดเอี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ