หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นางณิชาภา แสงพนัสธาดา
ปลัดเทศบาล
 
 


นายบุญชู ประภากรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวภูรดา กำลังแพทย์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ


นายเอกราช สุขสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายสมใจ สุขีทรัพย์
นักการ (ลูกจ้างประจำ)


นายทองใบ พูลทอง
พนักงานดับเพลิง (ลูกจ้างประจำ)


นายธวัชชัย กัวสกุล
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวสิรภัสสร บุญชุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
(ลูกจ้างประจำ ช่วยราชการสำนักปลัด)
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 098-832-2995
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10