หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 


  
 
 
มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีถนนสายสำคัญ คือ เส้นทางสายอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - จังหวัดสุพรรณบุรี, เส้นทางสายอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เส้นทางสายอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - อำเภอเสนา จังพระนครศรีอยุธยา
 
 
ทรัพยากรป่าไม้
เทศบาลตำบลลาดชะโดไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างริมถนนสายหลัก พื้นที่สาธารณะต่างๆ ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน
ทรัพยากรธรณี
สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วน
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำน้อย

คลองบางคลี่
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปา