กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 


  
 
 
มีการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ มีถนนสายสำคัญ คือ เส้นทางสายอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง - จังหวัดสุพรรณบุรี, เส้นทางสายอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เส้นทางสายอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - อำเภอเสนา จังพระนครศรีอยุธยา
 
 
ทรัพยากรป่าไม้
เทศบาลตำบลลาดชะโดไม่มีพื้นที่ป่าไม้ แต่ส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ว่างริมถนนสายหลัก พื้นที่สาธารณะต่างๆ ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดิน
ทรัพยากรธรณี
สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วน
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำน้อย

คลองบางคลี่
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปา