หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     


 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 327  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 256  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 288  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 [ 15 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 192  
 
-อยุ่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 6 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 205  
 
  (1)