กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     


 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 231  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 179  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 191  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 [ 15 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 147  
 
-อยุ่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 6 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 176  
 
  (1)