กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     


 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 202  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 159  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 165  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 [ 15 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 140  
 
-อยุ่ระหว่างรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี- [ 6 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 166  
 
  (1)