กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านม้า   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ ตุลาคม 61-มีนาคม 62)   20 เม.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ข้าวเม่า      19 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.หัวเวียง   โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562   19 เม.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านม้า   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2    19 เม.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หลักชัย   ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตำบลหลักชัย (ครั้งที่ 19) ประจำปี 2562   19 เม.ย. 2562 3
ราคากลาง อบต.บ้านม้า   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่ที่ 7   19 เม.ย. 2562 3
ราคากลาง ทต.ลาดชะโด   โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    19 เม.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางซ้าย   ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการวางท่อระบายน้ำ   17 เม.ย. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านแพรก   โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์   17 เม.ย. 2562 4
ข่าวกิจกรรม อบต.มารวิชัย   บรรยากาศงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และกิจกรรมผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2562   17 เม.ย. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 267