หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2562   4 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้้้ำครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 วันที่12,16 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   1 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   1 ก.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด   27 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลลาดชะโด   27 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลลาดชะโด   27 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   26 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   26 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดลุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลลาดชะโด   26 มิ.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะกรรมการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565   13 มิ.ย. 2562 23
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7