หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560   12 มิ.ย. 2560 87
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560   12 มิ.ย. 2560 78
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2560   12 มิ.ย. 2560 82
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559   12 มิ.ย. 2560 78
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศิจายน 2559   12 มิ.ย. 2560 92
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559   12 มิ.ย. 2560 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลลาดชะโด (LPA) ประจำปี 2559   12 มิ.ย. 2560 186
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2559   12 มิ.ย. 2560 201
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA พร้อมขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่   30 พ.ค. 2560 506
ประกาศสอบราคา   โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 KVA พร้อมขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่   30 พ.ค. 2560 495
<< หน้าแรก...     17      18      19      20     (21)     22      23