หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561  
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันจันทร์ที่  27  สิงหาคม  2561  เวลา 13.30 น.
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด
มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2561 เวลา 17.41 น. โดย คุณ ศุภวัฒน์ เพชรชื่น

ผู้เข้าชม 22 ท่าน