หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 17.12 น. โดย คุณ จุฑามาศ โกยทา

ผู้เข้าชม 56 ท่าน