หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560  
 

ด้วยเทศบาลตำบลลาดชะโด จะมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด โดยมีญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขั้นรับหลักการและเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด  เทศบาลตำบลลาดชะโด จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯดังกล่าว ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 08.07 น. โดย คุณ สุนทรี ธรรมรังษี

ผู้เข้าชม 606 ท่าน