หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นายเฉลียว นิลเขตร
ประธานสภาเทศบาล
 


นายสมสกุล คล้ายสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล


นางณิชาภา แสงพนัสธาดา
เลขานุการสภาเทศบาล
 
 


นายพยนต์ สภาพบดี
สมาชิกสภาเทศบาล


นายปัญญา กล่อมโอสถ
สมาชิกสภาเทศบาล


นายนคร คำกิ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล


นายดอล แสงคำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล


นางบุญนาค วิงประวัติ
สมาชิกสภาเทศบาล


นางรัชนี กำมะนัส
สมาชิกสภาเทศบาล