หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 


นายเฉลิม สุภศรี
กำนันตำบลหนองน้ำใหญ่
 
 


นายขวัญชัย สาระสันต์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นางอมรา เจริญไพฑูรย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นายสุธี เจริญสุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นายเอนก คงสุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นายสอน คงนิยาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นายเทพกร กล่อมโอสถ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นายยุรนันท์ พฤกมาตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นายสิทธิ์ สภาพโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นางมะลิ เอี่ยมสะอาด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ตำบลหนองน้ำใหญ่


นางพิชญากร เปลื้องทุกข์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
ตำบลหนองน้ำใหญ่