หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างและวิธีสรรหา [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผุ้บริหาร และสายงานปฏิบัติที่ว่าง [ 14 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)