หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     

 
อย0023.3/ว10731 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว10732 การเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว10733 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว408 ติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินการบริหารจัการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.4/ว 407 ประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.4/ว 406 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  [ 17 มิ.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 928