ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ลาดชะโด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 14 ธ.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562117,012169,87291,72196,91764,323105,92488,52987,03889,03789,62562,98322,5191,085,500
256129,64531,81263,11952,90053,81151,35544,94737,73432,26142,31956,426132,488628,817
2560---55,1092,57328,28144,39234,08737,46037,46833,028222,403
ยอดยกมาตั้งแต่ 23 พ.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,936,720
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี