ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล ลาดชะโด
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256383,01691,505101,7372,281--------278,539
2562117,012169,87291,72196,91764,323105,92488,52987,03889,03789,62562,98361,1861,124,167
256129,64531,81263,11952,90053,81151,35544,94737,73432,26142,31956,426132,488628,817
ยอดยกมาตั้งแต่ 23 พ.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560   222,403
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,253,926
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี