หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280
  โทรศัพท์ : 035-740-263 ถึง 4
  โทรสาร : 035-740-407
  Website : www.ladchado.go.th
  E-mail : banladchado@ladchado.go.th

 
เบอร์ติดต่อภายใน 035-740-263 ถึง 4

ต่อ 114  ห้องนายก

ต่อ 102  ห้องปลัด

ต่อ 108  ห้องรองนายก

ต่อ 103  สำนักปลัด

ต่อ 106  กองคลัง

ต่อ 107  กองช่าง

ต่อ 115  กองการศึกษาฯ

ต่อ 110  กองสาธารณสุขฯ

ต่อ 0  งานประชาสัมพันธ์

035-740-406  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)