หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ลาดชะโด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด ยินดีต้อนรับ
 


  
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
ชุมชนลาดชะโดมีอายุเก่าแก่ ราวสมัยหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 หรือ ราวปีพ.ศ. 2310 ก่อตั้งขึ้นโดยชาวกรุงเก่าที่อพยพ หนีศึกสงครามมาในครั้งนั้น พื้นที่บริเวณที่ตั้งชุมชนแต่เดิมเรียกว่า “บ้านจักราช” แต่การที่หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “บ้านลาดชะโด” น่าจะมีที่มาจากสภาพ
พื้นที่ ที่เป็นที่ลาดริมน้ำ และความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองที่มีอยู่มากมาย และอุดมไปด้วยปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะปลาชะโด ถึงขนาดมีคำเตือนกันว่าเวลาพายเรือ ให้ระวังไม้พายจะไปโดนปลาชะโดเข้า
 
 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลลาดชะโด ได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ให้ยกฐานะเทศบาล โดยมีผลบบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542
 
 
 
เทศบาลตำบลลาดชะโด ตั้งอยู่ เลขที่ 99
หมู่ 1ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 37.00 ตารางกิโลเมตร
 


 
 
 
ทิศเหนือ
จากหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่จุดรวมของเส้นแบ่งเขตนาคู ตำบลดอนลาน และตำบลหนองน้ำใหญ่ ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขต ตำบลหนองน้ำใหญ่ กับตำบลอมฤต ห่างจากริมคลองบางคลี่ ฝั่งเหนือไป ทางทิศเหนือ ระยะ 990 เมตร
ทิศใต้
จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ตำบลจักราช กับตำบลลาดชิดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมปากคลองลาดหลวงฝั่งตะวันออกจากหลักเขตที่ 4 ตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตของ ตำบลจักราชกับตำบลดอนลาน ห่างจากจุดบรรจบระหว่างแนวเส้นแบ่งเขตตำบลจักราช ดอนลาน กับคลองบางคลี่ใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะ 100 เมตร
ทิศตะวันออก
จากหลักเขตที่ 2 ตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลหนองน้ำใหญ่กับตำบลอมฤต ผ่านคลองบางคลี่แล้วเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตตำบลจักราชกับตำบลตาลาน และตำบลลาดชิด
ทิศตะวันตก
จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตของตำบลหนองน้ำใหญ่ กับตำบลดอนลาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1
 


 
 
 
ลักษณอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - เมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน - มกราคม
 
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม, การค้าขาย, การประมง, รับจ้างทั่วไป และผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ การปลูกข้าว การประมง
 


 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,905 คน แยกเป็น

ชาย 3,824 คน คิดเป็นร้อยละ 48.37

หญิง 4,081 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,616 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 213.65 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
ตำบลหนองน้ำใหญ่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ชุมชนบ้านหนองใหญ่ 319 332 651 222  
2   ชุมชนบ้านท้ายตลาด, ชุมชนบ้านตลาด 358 389 747 336
  3   ชุมชนบ้านเขตวัด 319 316 635 185  
4   ชุมชนบ้านตรอกใหญ่ 128 131 259 86
  5   ชุมชนบ้านเกาะแก้ว 328 374 702 199  
6   ชุมชนบ้านน้ำใหญ่ 369 367 736 188
  7   ชุมชนบ้านน้ำแปลง 257 260 517 227  
8   ชุมชนบ้านลาดปลา 193 215 408 129
  9   ชุมชนบ้านน้ำเรียง 215 231 446 139  
10   ชุมชนบ้านน้ำพระ 106 143 249 70
  11   ชุมชนบ้านคลองขุด 211 233 444 149  
ตำบลจักราช
1   ชุมชนบ้านใหม่ 239 237 476 142
  2   ชุมชนบ้านใต้ล่าง 151 151 302 90  
3   ชุมชนบ้านใต้ 89 102 191 60
  4   ชุมชนบ้านเหนือ 108 103 211 56  
5   ชุมชนบ้านต้นสะพาน 91 102 193 69
  6   ชุมชนบ้านน้ำกลาง, ชุมชนบ้านน้ำคลอง 343 395 738 269  
    รวมทั้งสิ้น 3,824 4,081 7,905 2,616
 
***หมายเหตุ ตำบลหนองน้ำใหญ่ หมู่ 2 มี 2 ชุมชน และตำบลจักราช หมู่ 6 มี 2 ชุมชน***
*****ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดชะโด*****
 
 
 
   
   
 

สายตรงนายก
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
โทร. 035-740-263 ถึง 4
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10