เทศบาลตำบล ลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา