กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดชะโด   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   22 มิ.ย. 2561 30
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำเต้า      22 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำเต้า   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและทางลงตีนตะขาบ หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   21 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำเต้า   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๘ ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา   21 มิ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านโพธิ์   ตรวจติดตามกำกับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน   21 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มารวิชัย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดเครน   20 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ลาดชะโด   คู่มือประชาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน   20 มิ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มารวิชัย   มีการสำรวจสภาพปัญหาน้ำในเขตพื้นที่ ตำบลมารวิชัย   20 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มารวิชัย   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง   19 มิ.ย. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มารวิชัย   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนใฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   18 มิ.ย. 2561 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 158