กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างพื้นลานจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่   14 ธ.ค. 2561 2
ราคากลาง   โครงการถมดินลานอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลจักราช   14 ธ.ค. 2561 2
ประกาศสอบราคา   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   3 ธ.ค. 2561 13
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมุ่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใหญ่   21 พ.ย. 2561 24
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลาดชะโด เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครสรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12 พ.ย. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)   8 พ.ย. 2561 15
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561    1 พ.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)   31 ต.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2561   26 ต.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9 ต.ค. 2561 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15