กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9 ต.ค. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   9 ต.ค. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561   8 ต.ค. 2561 8
ประกาศผลผู้สอบราคา   สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด)   4 ก.ย. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเชิงรุก    15 ส.ค. 2561 18
ประกาศผลผู้สอบราคา   ผลการพิจารณาการเสนอราคา และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 ส.ค. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายชื่อผู้ซื้อเอกสาร, ยื่นเอกสาร และผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิเสนอราคา กาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมูที่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10 ส.ค. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ   8 ส.ค. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์      1 ส.ค. 2561 22
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศเทศบาลตำบลลาดชะโด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   31 ก.ค. 2561 61
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13