กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   22 มิ.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือประชาชนเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน   20 มิ.ย. 2561 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการจัดตั้งโรงเรียนส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลลาดชะโด   18 พ.ค. 2561 26
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหอกระจายเสียงแบบไร้สาย (ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   8 พ.ค. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   27 เม.ย. 2561 37
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. เดินเท้า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใหญ่, โครงการเสริมดาดคอนกรีตผนังคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใหญ่ และโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำราง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำให   27 เม.ย. 2561 34
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาซื้อหอกระจายเสียงแบบไร้สาย (ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    24 เม.ย. 2561 42
ราคากลาง   หอกระจายเสียงแบบไร้สาย (ภายในเขตเทศบาลตำบลลาดชะโด)   20 เม.ย. 2561 41
ประกาศสอบราคา   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. เดินเท้า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใหญ่, โครงการเสริมดาดคอนกรีตผนังคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใหญ่ และโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างลำราง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ   10 เม.ย. 2561 38
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตพร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. เดินเท้า หมู่ที่ 6 ตำบล หนองน้ำใหญ่, โครงการเสริมดาดคอนกรีตผนังคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใหญ่ และโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำราง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใหญ่   9 เม.ย. 2561 36
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10