กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับ ทต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNIG
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ ทต.
CONTACT
 
 
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี , ภาษีป้าย ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี , ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
 
     


 
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 [ 8 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 22  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 59 [ 6 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
-อยุ่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 6 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)